Sunday, March 22, 2009

Main Committee of ISC

PRESIDENT
Aaron Goh Yeu Shan
VICE PRESIDENT

Shen WenwenVICE PRESIDENT
Nicole Chan Suet Ching


SECRETARIAL EXECUTIVE
Tham Shi YiSECRETARIAL EXECUTIVE
Lim Sue Yean


FINANCIAL EXECUTIVE
Nicholas Choi Woi HongWELFARE EXECUTIVE
Michael Lim Joo Zhong
WELFARE EXECUTIVE
Peggy Pang Ying Yi


LOGISTIC EXECUTIVE
Chung Jiunn Jye
LOGISTIC EXECUTIVE
Yeu Shiuann Guey

SOCIAL & NETWORKING EXECUTIVE
Jerry Goh Seng KwanART & CULTURE EXECUTIVE
Leong Eik Ming
ART & CULTURE EXECUTIVE
Liew Zhen Yan
CREATIVE & MEDIA EXECUTIVE
Law Pei Wen
CREATIVE & MEDIA EXECUTIVE
Aw Yong Xin Xin